Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης ΔΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 26-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

 

Δήλωση ακινησίας οχημάτων του Δήμου Γαύδου

 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατράκη Μαρία

 

Πίνακας αποδεκτών:

 1. Λαμπάκης Ευστράτιος
 2. Βαιλακάκη Αγγελική
 3. Βαιλακάκης Εμμ.
 4. Κουμαντατάκης Γεώργιος
 5. Μιχελαράκης Εμμ.
 6. Κατράκη Γεωργία
 7. Τζανιδάκης Ματθαίος
 8. Στεφανάκη Λιλιαν
 9. Τσακίρογλου Ελένη
 10. Τσιριντάνη Σοφία
 11. Μπικογιαννάκη Μαρία
 12. Τσιγωνάκης Εμμ.

 

 

 


 • Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.