Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 13η τακτική συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 27/12/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 499

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 13η  τακτική συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 31/12/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 -64 Έκθεση ελέγχου απολογισμού χρήσης 2016
2-65 Έκθεση τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο 2017.
3-66 Ψήφιση ΠΑΥ Α-146 «Δαπάνες κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
4-67 Εισήγηση για ανατροπές αναλήψεων 2017

ΘΕΜΑ 1_Εισηγηση Απολογισμου 2016

ΘΕΜΑ 2_Εισηγηση τριμηνιαιας εκθεσης αποτελεσματος ΠΥ γ τριμηνο

ΘΕΜΑ 3_Εισήγηση για ανατροπή αναλήψεων 2017

ΘΕΜΑ 4_Ψήφιση ΠΑΥ Α 146

 

 

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

 

Ευαγγελία Καλλίνικου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.