Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΘΕΜΑ 4_Ψήφιση ΠΑΥ Α 146

ΘΕΜΑ 4_Ψήφιση ΠΑΥ Α 146

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.