Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 03-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 02/03-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εισηγήσεις 1o ΔΣ 2018

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Λιθεπένδυση τοιχίων>>
  2. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβριοπλατείες – δεξαμενές >>
  3. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Αποκατάσταση τομής Κόνσολας – Αι Γιάννης Δήμου Γαύδου>>
  4. Αίτηση Δημοτικού συμβούλου Τσακίρογλου Ελένης για δίμηνη άδεια από τις συνεδριάσεις του Δήμου.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.