Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για την 1η συνεδρίαση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 03-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 02/03-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΚ -ΤΕΙ

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Λιθεπένδυση τοιχίων>>
  2. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβριοπλατείες – δεξαμενές >>
  3. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Αποκατάσταση τομής Κόνσολας – Αι Γιάννης Δήμου Γαύδου>>
  4. Αίτηση Δημοτικού συμβούλου Τσακίρογλου Ελένης για δίμηνη άδεια από τις συνεδριάσεις του Δήμου.
  5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού καθώς και ορισμός ενός ατόμου υπεύθυνου και ενός αναπληρωτή για την υλοποίηση του.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.