Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Εισηγήσεις του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με κάποιες διορθώσεις στους παρακάτω κωδικούς στις Δαπάνες


εισηγήσεις του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με κάποιες διορθώσεις στους παρακάτω κωδικούς στις Δαπάνες
00-8231.001
10-6142,001
10-6234,001
10-6641,001
10-6643,001
20-6277,001
30-6261,001
30-6277,003
30-7311,004

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.