Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 2η 3η 4η


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 35/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:10π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφαση ΟΕ 65_2017_ΑΔΑ

Αποφαση ΟΕ 2_2018

Απόφαση ΟΕ 1_2018

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Έγκριση απόφασης 65/2017 της Οικονομικής επιτροπής με θέμα «έγκριση τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2017.»
  2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2018 σύμφωνα με την 1/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
  3. Έγκριση δημοτικών τελών 2018 σύμφωνα με την 2/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
  4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης οριστικής παραλαβής του έργου αναβάθμιση και επέκταση δικτύου άρδευσης.
  5. Επανασυζήτηση αιτήματος Τσακίρογλου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ   Κατράκη Μαρία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 36/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφαση ΟΕ 64_2017_ΑΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Έγκριση απολογισμού 2016 μετά από την 64/2017 οικονομικής επιτροπής.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 37/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Προϋπολογισμός ΟΤΑ 2018

εισηγητική έκθεση εσόδων 2018 (1)

εισηγητική έκθεση δαπανών 2018 (1)

3 οε

Στοχοθεσία 2018

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Έγκριση προϋπολογισμού & ΟΠΔ 2018 μετά από την 03/2017 οικονομικής επιτροπής.    

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.