Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) & Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η τακτική συνεδρίαση.


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 2η  του μηνός Μαρτίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Δήλωση κου Μπικογιαννάκη.  
  2. Υδρονομέας άρδευσης και καθορισμός αρδευτικής περιόδου.
  3. Έγκριση δίμηνων συμβάσεων.
  4. Διαφημιστική προβολή του νησιού για το 2018.
  5. Επανασυζήτηση αιτήματος Τσακίρογλου.

δήλωση Μπικογιαννάκη

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 26/2/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 67

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

                               

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η  τακτική συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 2/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:45, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση για την έκθεση ελέγχου απολογισμού χρήσης της οικονομικής επιτροπής για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 163 του ν. 3463/07
  2. Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Δ’ τρίμηνο 2017

Απολογισμός Δαπανων 2017

Απολογισμός Εσόδων 2017

ΘΕΜΑ 1_Εισηγηση Απολογισμου 2017 (1)

ΘΕΜΑ 2_Εισηγηση τριμηνιαιας εκθεσης αποτελεσματος ΠΥ Δ τριμηνο (1)

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευαγγελία Καλλήνικου

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.