Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου & Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 4η έκτακτη συνεδρίαση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 28-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.116 /28-03-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 1η  του μηνός Απριλίου  2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Έγκριση της απόφασης 06/2018 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 4 τριμήνου 2017.
 2. Έγκριση της απόφασης 05/2018 της ΟΕ απολογισμός 2017
 3. Δίμηνες συμβάσεις. (εκ παραδρομής αναρτήθηκε στην Διαύγεια λάθος κείμενο και πρέπει να γίνει ανάκληση της απόφασης που έχουμε πάρει και λήψη νέας για να ξαναπάει στην αποκεντρωμένη για έλεγχο)
 4. Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης και Πολυτεχνείο 
 5. Έγκριση Πρακτικού παραλαβής του έργου της Κριαράς Ελβίρα

 

Απολογισμός Εσόδων 2017

Απολογισμός Δαπανων 2017

apof 5_2018

ΣΧΕΔΙΟ ΠΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)

Αποφαση ΟΕ 6_2018 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017_ΑΔΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κατράκη Μαρία

Πίνακας αποδεκτών:

 1. Λαμπάκης Ευστράτιος
 2. Βαιλακάκη Αγγελική
 3. Βαιλακάκης Εμμ.
 4. Κουμαντατάκης Γεώργιος
 5. Μιχελαράκης Εμμ.
 6. Κατράκη Γεωργία
 7. Τζανιδάκης Ματθαίος
 8. Στεφανάκη Λιλιαν
 9. Τσακίρογλου Ελένη
 10. Τσιριντάνη Σοφία
 11. Μπικογιαννάκη Μαρία
 12. Τσιγωνάκης Εμμ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 28/3/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 115

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

                               

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 4η   έκτακτη συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 29/3/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:45, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – ΠΑΥ
 • Κ.Α. 70-6643.001_Προμήθεια καυσίμων γεννήτρ.ηλεκτροφ. Ελικοδρομείου_Ποσού 600 €
 • ΚΑ 10-6162.002_Λοιπά έξοδα τρίτων_Ποσού 2.800 €
 • KA 00-6495.002_Δαπάνες για κάλυψη ασφαλ. εισφ. προγρ. Κοινωφ. Εργ_Ποσού 12.500 €

 

Η 31/3/2018 είναι η ημερομηνία που πρέπει να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του προγρ. Κοινωφελούς Εργασίας, και η ταμίας  του Δήμου Χανίων χθες με ενημέρωσε ότι δεν έχουμε ψηφισμένη ΠΑΥ για την συγκεκριμένη δαπάνη, και αν δεν πληρωθούν μέχρι τις 31/3/2018 ο δήμος μας θα επιβαρυνθεί με πρόστιμα. Αυτό όσον αφορά την ΠΑΥ Α55

Επίσης για να γίνει η νέα σύμβαση για τα καύσιμα του Δήμου μας για το έτος 2018 δεν έχουμε ψηφίσει τον κωδικό Κ.Α. 70-6643.001 αλλά ούτε τον κωδικό ΚΑ 10-6162.002 που αφορά τα έξοδα μεταφοράς του βυτιοφόρου από Χανιά για Γαύδο. Η Σύμβαση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή ώστε την Μ. Τρίτη να έρθει το πρώτο βυτίο.

 

ΠΑΥ 53_70-66431.001

ΠΑΥ 54_10-6162.002

ΠΑΥ 55_00-6495.002

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.