Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  Αρ. Πρωτ.116 /28-03-2018


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 28-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.116 /28-03-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 1η  του μηνός Απριλίου  2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Έγκριση της απόφασης 06/2018 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 4 τριμήνου 2017.
  2. Έγκριση της απόφασης 05/2018 της ΟΕ απολογισμός 2017
  3. Δίμηνες συμβάσεις. (εκ παραδρομής αναρτήθηκε στην Διαύγεια λάθος κείμενο και πρέπει να γίνει ανάκληση της απόφασης που έχουμε πάρει και λήψη νέας για να ξαναπάει στην αποκεντρωμένη για έλεγχο)
  4. Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης και Πολυτεχνείο 
  5. Έγκριση Πρακτικού παραλαβής του έργου της Κριαράς Ελβίρα
  6. Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Γαύδου.

 ΓΑΥΔΟΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΥ

OEY ΦΕΚ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.