Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 6η συνεδρίαση.


 

Πρόσκληση Οικ. Επ.6_2018

Εισήγηση Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.