Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 07-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.195 /07-05-2018
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Μαίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ :

1. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του προγράμματος χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης. 

1η Τροποποίηση-Πρόσκληση για Οχήματα Copy

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡ ΠΡΟΓΡΑΜ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡ ΠΡΟΓΡΑΜ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΠρογραμματικήΣύμβασηΠεριφΚρήτης_Μηχανήματα 2-5-2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.