Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡ ΠΡΟΓΡΑΜ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡ ΠΡΟΓΡΑΜ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.