Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 04-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.295 /04-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ :

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης << ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ>>.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 118.962,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Έγκριση Διαδημοτικής Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια υποβολής κοινής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: << Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων>>.
Αίτηση της Βασδάρη Όλγας, Πολιτικού Μηχανικού αναδόχου του έργου «Απόβλεπτες ζημιές στις ομβριοπλατείες και δεξαμενές» Δήμου Γαύδου ποσού 4.000 € για διάλυση της σύμβασης με αρ.πρωτ. 513/20-12-2016 και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της.
Αίτηση του Δαμανάκη Κωνσταντίνου, αναδόχου της υπηρεσίας «Απομάκρυνση αδρανών υλικών από την νήσο Γαύδο»
Αίτημα δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης με αρ.πρωτ. 169/23-04-2018 με θέμα την ανάκληση της απόφασης αρ.1/2017 για την μεταφορά του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία
Πίνακας αποδεκτών:
Λαμπάκης Ευστράτιος
Βαιλακάκη Αγγελική
Κουμαντατάκης Γεώργιος
Μιχελαράκης Εμμ.
Κατράκη Γεωργία
Παντελάκης Μ.
Καλλιόπη Μαχαιρίδη
Τσιριντάνη Σοφία
Τσιγωνάκης Εμμ.
Βαϊλακάκης Εμμ.
Τσακίρογλου Ελένη
Μπικογιαννάκη Μαρία

Η παρούσα πρόσκληση
θα βρίσκεται:
1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου
2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου
3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)
Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.