Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης ως προς την ημέρα της συνεδρίασης, από Παρασκευή σε Σάββατο την ίδια ώρα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 27/8/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 387

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 8η   έκτακτη συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), την 31/7/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση και ψήφιση πρότασης για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Γαύδου του έτους 2018

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.