Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Σνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ.388 /30-08-2018  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.388 /30-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Συμμετοχή του Δήμου  μας στο αρχικό πιλοτικό δίκτυο των «Πόλεων που Μαθαίνουν». Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: «ΚΡΗΤΗ – ΕΥΡΩΠΗ: το δημιουργικό νησί που μαθαίνει δια βίου».
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
  3. Παραλαβή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ που πραγματοποιήθηκε από τον Τζουνάρα Βασίλειο – Ραδιοφωνικός σταθμός – Υπηρεσίες Ιντερνετ & Διαφήμισης.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Έναρξης.

 

1tropopoiisiproupologismou

unnamed-file.docx

Προσχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για αποστολή στους Δήμους

Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.