Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.