Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 2η  του μηνός Νοεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 29-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.509

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 2η  του μηνός Νοεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ :  

  1. «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ για το διάστημα 01/01/2018 έως 30/06/2018 (Β’ Τρίμηνο 2018) σύμφωνα με την 35/2018 απόφαση ΟΕ»
  2. «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ για το διάστημα 01/01/2018 έως 30/09/2018 (Γ’ Τρίμηνο 2018) σύμφωνα με την 36/2018 απόφαση ΟΕ»
  3. Συζήτηση και ψήφιση για γνωμοδότηση ΔΣ προς χαρακτηρισμό παραδοσιακού οικισμού Μετόχι «Ντρεδιανών»
  4. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία μεταφοράς καυσίμων» όπως συντάχθηκε με την από 11/4/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  5. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία μεταφοράς καυσίμων» όπως συντάχθηκε με την από 7/7/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  6. Εγγραφή στο Δίκτυο Δάφνη.
  7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
  8. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας γιατρών.

Αποφαση ΟΕ 36_2018_Γ 2018_ΑΔΑ (1)

Αποφαση ΟΕ 35_2018_B 2018_ΑΔΑ

Εισηγηση 16-2018

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.