Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης 17ης συνεδρίασης Δήμου Γαύδου Αρ. Πρωτ. 577


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 26-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 577

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ  Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 30η  του μηνός Νοεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου για το έτος 2018 » όπως συντάχθηκε με την από 6/11/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασία συλλογής – μεταφοράς αδρανών» όπως συντάχθηκε με τις  από 19, 23 & 26/11/2018 βεβαιώσεις της επιτροπής παραλαβής του Δήμου.
  3. Δεύτερη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Γαύδου.
  4. Παραχώρηση του οδοντριατρικου εξοπλισμού στην ΔΥΠΕ Κρήτης.
  5. Τροποποίηση ΟΠΔ.

εισήγηση 2η αναμόρφωση 2018 (1)

ΟΠΔ 2018

οδοντιατρικός εξοπλισμός

Εισήγηση ΠΟΥ για αναμόρφωση ΟΠΔ 2018

Εισηγηση 17-2018 (1)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.