Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Εισήγηση ΠΟΥ για αναμόρφωση ΟΠΔ 2018

Εισήγηση ΠΟΥ για αναμόρφωση ΟΠΔ 2018

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.