Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 642


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 19-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 642

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 19ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας καλείστε εκ νέου  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ » όπως συντάχθηκε με την από 4/10/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» όπως συντάχθηκε με την από  3/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28/9/2018» όπως συντάχθηκε με την από 14/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.

 

ΈΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Φρατζεσκακης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 1η

τροποποίηση οευ

 

  1. Τροποποίηση ΟΕΥ.
  2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας <<Κατάρτιση της απογραφής έναρξης 1/1/2015 και των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2015, βάση των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου, με την διπλογραφική μέθοδο, για το έτος 2018>> όπως συντάχτηκε με την από 14/12/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης προμήθειας και εγκατάστασης πέργκολας προστασίας αντλιοστασίου συνολικής αξίας 15,027,56 Ε συμπ. Φ.Π.Α. όπως συντάχθηκε με την από 17/12/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  4. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας δικαστικών επιδόσεων που πραγματοποιήθηκε από τον δικαστικό επιμελητή Τσαλδαράκη Γεώργιο αξίας 204,60 Ε και 43,40 Ε όπως συντάχθηκε με τις από 19/12/2018 βεβαιώσεις της επιτροπής παραλαβής του Δήμου Γαύδου.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.