Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 35


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 25-01-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 35

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:20π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Ανάκληση απόφασης Δημοτικού συμβουλίου με αρθμ. 59/2018.

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα την παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της Γαύδου.

 

  1. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το έτος 2019.

 

  1. Έγκριση δημοτικών τελών για το έτος 2019.

 

  1. Προγραμματισμός δίμηνων συμβάσεων του έτους 2019.

 

  1. Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account ) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος << Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α. >> A’ Φάση.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Γ

Τεχνικο προγράμμα 2019

ΠΣΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ (ΙΟΥ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.