Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΩΒΚ2465ΧΘ7-ΛΙΤ

ΩΒΚ2465ΧΘ7-ΛΙΤ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.