Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Ω5ΛΘ465ΧΘ7-ΞΩ1

Ω5ΛΘ465ΧΘ7-ΞΩ1

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.