Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

6ΦΗΤ465ΧΘ7-ΒΑΓ (1)

6ΦΗΤ465ΧΘ7-ΒΑΓ (1)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.