Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 2η /2019 συνεδρίαση. Αρ.Πρωτ. 159


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Γαύδος 07/03/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Αρ.Πρωτ. 159

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

                            

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 2η /2019 συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 10/03/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας ΟΠΔ Δήμου Γαύδου έτους 2019, σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

εισήγηση για Π.Υ. 2019

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικού

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.