Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τιμολόγιο συντήρησης ΦΒ Φάρου

Τιμολόγιο συντήρησης ΦΒ Φάρου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.