Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 167


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 167

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 16η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:10μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Δήμου Γαύδου ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 28/09/2018 που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστοδουλάκη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
  2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας συντήρησης φωτοβολταικού φάρου – αντικεραυνική προστασία που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
  3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης και προμήθειας επιφανειακού αγωγού άρδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
  4. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το 2019.
  5. Ορισμός μέλους από το Δημοτικό συμβούλιο τριμελής επιτροπής καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων (άρθρο18ν2119 1993)για τα έτη 2017 και 2018.
  6. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2017.
  7. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2018.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΑΓΩΓΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΒ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΦΑΡΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 2η

τιμ δα κρητικη ενερ φορολ ασφαλιστικη ενημερ 2019 (1)

Αποφαση ΟΕ 1_2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)

Τιμολόγιο συντήρησης ΦΒ Φάρου

Τιμολόγιο αγωγού άρδευσης

ΤΙΜ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 05 03 2019

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.