Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου  Αρ. Πρωτ. 166


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 166

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την16 η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00μ.μ. (μετά την άφιξη του πλοίου)  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

  1. Προυπολογισμός του Δήμου Γαύδου για το 2019 και Ο.Π.Δ.

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εσόδων 2019 (1)_1

ΟΠΔ 2019

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εξόδων 2019 (1)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.