Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Αρ. Πρωτ. 296


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 15-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 296

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στο γραφείο της Δημάρχου στο Καστρί (παλαιό γυμνάσιο)  την 16 η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

Έγκριση δαπάνης (1500 ευρώ) φιλοξενίας γιατρών.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.