Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αρχείο Συγγραφέων

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ)

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων με αφετηρία το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, το νησί της Γαύδου, και θεματική την ιστορία της στο πέρασμα του χρόνου.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

 • Σάββατο, 04 Αυγούστου 2018

Παράσταση Θεάτρου Αρχαιολογίας | 18:30

Στα Καταλύματα, Πανεπιστημιακή ανασκαφή

                 «Γαύδος: Το σπίτι»

       Ε. Θέου & Η. Αγγελοπούλου

 • Κυριακή, 05 Αυγούστου 2018

Ξενάγηση | 09:30

Σιόπατα, Σταθμός Πανεπιστημίου

     «Ανασκαφή Πανεπιστημίου Κρήτης, Στα Καταλύματα»

        Κ. Κόπακα – Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Θεματικές Ομιλίες | 11:30

Σαρακήνικο, Σπίτι Εξορίστων

      «Σπίτι εξορίστων : Ένα διατηρητέο μνημείο»

         Ι. Φανουράκης – Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Κ.

     «Η Γαύδος της εξορίας»

        Γ. Νικολακάκης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

Συναυλία με τη Φωτεινή Βελεσιώτου | 21:00

Σαρακήνικο, Θέατρο «Θεόφιλος Τσιριντάνης»

     Συμμετοχή: Σωτήρης Μπαλλάς

 

 • Σάββατο, 08 Σεπτεμβρίου 2018

Περιπατητική Διαδρομή | 09:00

     Σαρακήνικο

     «Γνωριμία με τα μνημεία και το φυσικό τοπίο της Γαύδου»

       Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

        Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης

        Διεύθυνση Δασών Χανίων

 • Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018

Ημερίδα στα Χανιά | 17:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Χάληδων 28

     «Η Γαύδος και τα μνημεία της»


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 02-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.329 /02-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 6η  του μηνός Αυγούστου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Παραλαβή έργου με τίτλο Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης με ανάδοχο τον Μανουσάκη Στυλιανό.
 2. Παραλαβή έργου με τίτλο Απομάκρυνση Αδρανών Υλικών από τη Νήσο Γαύδο με ανάδοχο τον Κωνσταντίνο Δαμανάκη.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δαμανακης 426

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δαμανακης 429

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δαμανακης 433

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

 

 • Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 04-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.295 /04-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ :

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης << ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ>>.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 118.962,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Έγκριση Διαδημοτικής Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια υποβολής κοινής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: << Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων>>.
Αίτηση της Βασδάρη Όλγας, Πολιτικού Μηχανικού αναδόχου του έργου «Απόβλεπτες ζημιές στις ομβριοπλατείες και δεξαμενές» Δήμου Γαύδου ποσού 4.000 € για διάλυση της σύμβασης με αρ.πρωτ. 513/20-12-2016 και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της.
Αίτηση του Δαμανάκη Κωνσταντίνου, αναδόχου της υπηρεσίας «Απομάκρυνση αδρανών υλικών από την νήσο Γαύδο»
Αίτημα δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης με αρ.πρωτ. 169/23-04-2018 με θέμα την ανάκληση της απόφασης αρ.1/2017 για την μεταφορά του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία
Πίνακας αποδεκτών:
Λαμπάκης Ευστράτιος
Βαιλακάκη Αγγελική
Κουμαντατάκης Γεώργιος
Μιχελαράκης Εμμ.
Κατράκη Γεωργία
Παντελάκης Μ.
Καλλιόπη Μαχαιρίδη
Τσιριντάνη Σοφία
Τσιγωνάκης Εμμ.
Βαϊλακάκης Εμμ.
Τσακίρογλου Ελένη
Μπικογιαννάκη Μαρία

Η παρούσα πρόσκληση
θα βρίσκεται:
1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου
2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου
3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)
Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.


Αποστολή αιτήματος στο υπουργείο εσωτερικών για πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ


Περί «Αδράνειας» και «Θέσεων» Δήμου Γαύδου

Απάντηση για την «αδράνεια» του Δήμου Γαύδου σε «κατοίκους» όσο αφορά τους Δασικούς Χάρτες σύμφωνα με δημοσίευμα που κυκλοφόρησε

Ο Δήμος Γαύδου από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την ανησυχία του σε αυτό που αποτύπωναν οι δασικοί χάρτες για το νησί, και που είναι συνέπεια της σταδιακής εγκατάλειψης του νησιού από το 1935 μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου αμέσως αντέδρασε δημόσια, και προέβη στα εξής

 • Έκανε επανειλημμένες επισκέψεις και συναντήσεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος με τον υπουργό κ. Σταθάκη και συνεργάτες του στις 15/1, 7/3, 19/3, 19/4 αλλά και σε κοινή συνάντηση δημάρχων στις 16/3 στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελο  συζητώντας το πρόβλημα των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων, που ορίζονται από ένα νόμο που δεν έχει λάβει υπόψη την νησιωτικότητα. Ζήτησε εκ νέου παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες ώστε να δοθεί χρόνος να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και οι οικιστικές παρεμβάσεις από το 1970 μέχρι σήμερα, ώστε να ληφθεί υπόψη με συμπληρωματική εγκύκλιο.
 • Απευθύνθηκε στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Μπαριτάκη Χριστίνα τις 10/5 σε ημερίδα για τις περιοχές NATURA, όπου ζητήθηκε προσωρινή ανάκληση του Δασικού Χάρτη της Γαύδου, με συγκεκριμένη πρόταση η οποία απεστάλη εγγράφως στους βουλευτές του νομού μας, τον Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κο Αλέξη Τσίπρα. Λάβαμε ενημέρωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, για την παραλαβή του, αλλά και για ενέργειες που ήδη γίνονται από την πλευρά του υπουργείου, αναμένοντας επίσημα μια απάντηση.
 • Ο ειδικός συνεργάτης της δημάρχου Υποστήριξε και υποστηρίζει τους κατοίκους του νησιού, στην υποβολή των αντιρρήσεων.
 • Έφτιαξε οικιστικές πυκνώσεις, μη έχοντας τεχνική υπηρεσία προσπάθησε και μη αφήνοντας καμία στέγη μονάχη και εκτός, την οποία και υπέβαλε στις 15/5/2018 αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο αναμένοντας ανταπόκριση στα επαναλαμβανόμενα αιτήματα για παράταση. Υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο να συμπεριληφθούν όλοι
 • Ετοίμασε τον φάκελο έργου για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό του δήμου μας, και το κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και αναμένεται η δημοπράτησή του.

Η θέση και ο αγώνας του δήμου Γαύδου είναι να συμπεριληφθούν οι ιδιαιτερότητες των νησιών στην Ελληνική νομοθεσία, τις οποίες και έχουμε προτείνει μετά από πολλή δουλειά. Δεν είναι θέση της Δημοτικής αρχής η εξαίρεση από την νομοθεσία, που υποκρύπτει ή διαιωνίζει το καθεστώς αυθαιρεσίας, από όποιον βούλεται να συνεχίσει να αυθαιρετεί. Προτείνουμε κατηγοριοποίηση των δήμων σε όλα τα επίπεδα, όπως άλλωστε μετά από συζητήσεις και πολιτική βούληση, προτείνει και ο «Κλεισθένης».

Ο Δήμος Γαύδου παλεύει για την νομιμότητα σε όλα τα επίπεδα.

Με έκπληξη είδαμε στο δημοσίευμα, ότι 50 κάτοικοι του νησιού μας απευθύνθηκαν στον δήμο μας…. Θα θέλαμε πραγματικά να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι 50 κάτοικοι του νησιού μας που δεν είχαν ενημερωθεί για τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής και πήραν την πρωτοβουλία να απευθυνθούν μόνοι τους στον υπουργό. Ο Δήμος έλαβε γνώση του κειμένου το μεσημέρι της Παρασκευής 18/5/2018 με μειλ από μέλος της Αντιπολίτευσης, όπου απέστειλε ένα ανυπόγραφο κείμενο ζητώντας να κοινοποιηθεί στους δημοτικούς συμβούλου..

Συμπορευόμαστε με τους κατοίκους του νησιού μας στον αγώνα τους για ποιότητα στην καθημερινότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στο νησί μας, αποτυπώνοντας την καθημερινότητα τους και προσπαθώντας με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω ολοκληρωτικής έλλειψης υπηρεσιών-υπαλλήλων του δήμου, και χωρίς ποτέ να κρύψουμε τις αδυναμίες μας, και χωρίς να διστάσουμε να ζητήσουμε την συνδρομή όποιου μπορεί να βοηθήσει, με νομιμότητα, να δώσουμε λύσεις σε σοβαρά προβλήματα όπως την διαχείριση των απορριμμάτων και νερό σε κάθε βρύση

Δασικοι Χαρτες Γαυδος

Η Δήμαρχος Γαύδου

Καλλίνικου Γκέλη