Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αρχείο Συγγραφέων

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση. & Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.465 /12-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 16η  του μηνός Οκτωβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ για το διάστημα  01/01/2018 έως 31/03/2018 (Α’ Τρίμηνο 2018) σύμφωνα με την 22/2018 απόφαση ΟΕ
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Κατάρτιση της Απογραφής Έναρξης 1/1/2015 και των Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2015, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και Αποτύπωση των Οικονομικών Συναλλαγών του Δήμου, με τη Διπλογραφική Μέθοδο, για το έτος 2018»
 3. Ανάκληση της απόφασης 23/2018 του ΔΣ με θέμα Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Γαύδου και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου.
 4. Αποδοχή μετοχικού κεφαλαίου και ένταξη του Δήμου Γαύδου στην μετοχική σύνθεση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Αποφαση ΟΕ 6_2018 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017_ΑΔΑ (1)

ΑΠΟΦΑΣΗ_23_2018_τροποποίηση ΟΕΥ_ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14o ΔΣ 2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ Εισηγηση 14-2018 ΔΣ (2)

Εισήγηση_Γαύδος_ΔΕΔΙΣΑ (1)

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 11/10/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 466

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

                               

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), την 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2018

ΘΕΜΑ 2: Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο 2018

ΘΕΜΑ 3: Αποδοχή Δωρεάς Μετοχικού Κεφαλαίου από τον Δήμο Χανίων

Εισήγηση ΠΟΥ για β’τριμ.2018

10η οε εισηγησεις

Εισήγηση ΠΟΥ για γ’τριμ.2018

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 


Πρόσκληση Οικ. Επ.9_2018

Πρόσκληση Οικ. Επ.9_2018


Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του 13ου έκτακτου ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 06-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.405 /06-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Μετά από αίτημα της δημάρχου για σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ :  

 

 1. Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας τουριστικής προβολής του Δήμου μέσω ραδιοφωνικής διαφήμισης και δημιουργία 4ων σπότ από τον κο Τζουνάρα Βασίλειο. 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία


Πρόσκληση σύγκλησης Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 06-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.405 /06-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Μετά από αίτημα της δημάρχου για σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ :  

 

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ
 2. τιμ τζουναρας σποτ
 3. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ_Ραδιοφωνικά σποτ_signed_ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΟΤ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία


Σνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ.388 /30-08-2018  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.388 /30-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου  μας στο αρχικό πιλοτικό δίκτυο των «Πόλεων που Μαθαίνουν». Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: «ΚΡΗΤΗ – ΕΥΡΩΠΗ: το δημιουργικό νησί που μαθαίνει δια βίου».
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 3. Παραλαβή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ που πραγματοποιήθηκε από τον Τζουνάρα Βασίλειο – Ραδιοφωνικός σταθμός – Υπηρεσίες Ιντερνετ & Διαφήμισης.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Έναρξης.

 

1tropopoiisiproupologismou

unnamed-file.docx

Προσχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για αποστολή στους Δήμους

Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία