Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αρχείο Συγγραφέων

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Αρ. Πρωτ. 296

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 15-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 296

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στο γραφείο της Δημάρχου στο Καστρί (παλαιό γυμνάσιο)  την 16 η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

Έγκριση δαπάνης (1500 ευρώ) φιλοξενίας γιατρών.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία


Ορθή επανάληψη πρόσκλησης 8ης & 9ης συνεδρίασης 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 167

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 17η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Δήμου Γαύδου ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 28/09/2018 που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστοδουλάκη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
 2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας συντήρησης φωτοβολταικού φάρου – αντικεραυνική προστασία που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης και προμήθειας επιφανειακού αγωγού άρδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 4. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το 2019.
 5. Ορισμός μέλους από το Δημοτικό συμβούλιο τριμελής επιτροπής καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων (άρθρο18ν2119 1993)για τα έτη 2017 και 2018.
 6. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2017.
 7. Ανασύνταξη ονομαστικού καταλόγου των αρρένων του Δήμου που γεννήθηκαν μέσα στο έτος 2017(σε 4 αντίτυπα ) και διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΑΓΩΓΟΣ (1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 2η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΦΑΡΟΥ Αποφαση ΟΕ 1_2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΒ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 166

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την17 η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

 1. Προυπολογισμός του Δήμου Γαύδου για το 2019 και Ο.Π.Δ.

 

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εσόδων 2019 (1)_1 ΟΠΔ 2019 Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εξόδων 2019 (1)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

 

 

 


Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης 9ης συνεδρίασης  Αρ. Πρωτ. 167

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 167

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 16η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:10μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Δήμου Γαύδου ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 28/09/2018 που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστοδουλάκη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
 2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας συντήρησης φωτοβολταικού φάρου – αντικεραυνική προστασία που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης και προμήθειας επιφανειακού αγωγού άρδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 4. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το 2019.
 5. Ορισμός μέλους από το Δημοτικό συμβούλιο τριμελής επιτροπής καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων (άρθρο18ν2119 1993)για τα έτη 2017 και 2018.
 6. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2017.
 7. Ανασύνταξη ονομαστικού καταλόγου των αρρένων του Δήμου που γεννήθηκαν μέσα στο έτος 2017(σε 4 αντίτυπα ) και διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 167

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 167

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 16η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:10μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Δήμου Γαύδου ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 28/09/2018 που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστοδουλάκη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
 2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας συντήρησης φωτοβολταικού φάρου – αντικεραυνική προστασία που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης και προμήθειας επιφανειακού αγωγού άρδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 4. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το 2019.
 5. Ορισμός μέλους από το Δημοτικό συμβούλιο τριμελής επιτροπής καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων (άρθρο18ν2119 1993)για τα έτη 2017 και 2018.
 6. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2017.
 7. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2018.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΑΓΩΓΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΒ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΦΑΡΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 2η

τιμ δα κρητικη ενερ φορολ ασφαλιστικη ενημερ 2019 (1)

Αποφαση ΟΕ 1_2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)

Τιμολόγιο συντήρησης ΦΒ Φάρου

Τιμολόγιο αγωγού άρδευσης

ΤΙΜ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 05 03 2019

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου  Αρ. Πρωτ. 166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 166

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την16 η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00μ.μ. (μετά την άφιξη του πλοίου)  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

 1. Προυπολογισμός του Δήμου Γαύδου για το 2019 και Ο.Π.Δ.

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εσόδων 2019 (1)_1

ΟΠΔ 2019

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εξόδων 2019 (1)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία