Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Δημαρχείο Γαύδου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 20-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 645

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 20ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας καλείστε εκ νέου  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ » όπως συντάχθηκε με την από 4/10/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» όπως συντάχθηκε με την από  3/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28/9/2018» όπως συντάχθηκε με την από 14/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.

 

ΈΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 

 1. Τροποποίηση ΟΕΥ.
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας <<Κατάρτιση της απογραφής έναρξης 1/1/2015 και των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2015, βάση των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου, με την διπλογραφική μέθοδο, για το έτος 2018>> όπως συντάχτηκε με την από 14/12/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης προμήθειας και εγκατάστασης πέργκολας προστασίας αντλιοστασίου συνολικής αξίας 15,027,56 Ε συμπ. Φ.Π.Α. όπως συντάχθηκε με την από 17/12/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 4. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας δικαστικών επιδόσεων που πραγματοποιήθηκε από τον δικαστικό επιμελητή Τσαλδαράκη Γεώργιο αξίας 204,60 Ε και 43,40 Ε όπως συντάχθηκε με τις από 19/12/2018 βεβαιώσεις της επιτροπής παραλαβής του Δήμου Γαύδου.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

 

 

 


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 642

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 19-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 642

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 19ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας καλείστε εκ νέου  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ » όπως συντάχθηκε με την από 4/10/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» όπως συντάχθηκε με την από  3/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28/9/2018» όπως συντάχθηκε με την από 14/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.

 

ΈΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Φρατζεσκακης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 1η

τροποποίηση οευ

 

 1. Τροποποίηση ΟΕΥ.
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας <<Κατάρτιση της απογραφής έναρξης 1/1/2015 και των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2015, βάση των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου, με την διπλογραφική μέθοδο, για το έτος 2018>> όπως συντάχτηκε με την από 14/12/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης προμήθειας και εγκατάστασης πέργκολας προστασίας αντλιοστασίου συνολικής αξίας 15,027,56 Ε συμπ. Φ.Π.Α. όπως συντάχθηκε με την από 17/12/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 4. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας δικαστικών επιδόσεων που πραγματοποιήθηκε από τον δικαστικό επιμελητή Τσαλδαράκη Γεώργιο αξίας 204,60 Ε και 43,40 Ε όπως συντάχθηκε με τις από 19/12/2018 βεβαιώσεις της επιτροπής παραλαβής του Δήμου Γαύδου.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 14-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 636

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ » όπως συντάχθηκε με την από 4/10/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» όπως συντάχθηκε με την από  3/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28/9/2018» όπως συντάχθηκε με την από 14/12/2018  βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 1η

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Φρατζεσκακης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Μηχανογραφισης Σιαφακας

 

 

 


Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις εορτασμού αφιερωμένες στη νήσο Γαύδο, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 με την ημερίδα Η Γαύδος και τα μνημεία της που διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στις 17.30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Η Γαύδος και τα μνημεία της»

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Χάληδων 28

αφισα ημερίδας τελική1

17:30  Χαιρετισμοί

 

17.45   Αρχαιολογικές έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων στη

Γαύδο

Π. Δροσινού, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

 

18.00   Αρχαίες αγροτικές εγκαταστάσεις και αξιοποίηση υδάτινων

πόρων

Γ. Χριστοδουλάκος, Αρχιτέκτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

 

18.15  Συγκριτική στατιστική μελέτη των λιθοτεχνιών της Γαύδου

Δρ Χ. Ματζάνας, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

 

18.30  Τα μνημεία της Γαύδου μέσα από το έργο του Πανεπιστημίου

Κρήτης

Κ. Κόπακα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

18.45  Τα μετόχια της Γαύδου. Μια κοινωνική ανθρωπολογική

προσέγγιση

Γ. Νικολακάκης, Αν. καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Η προσωπική έκδοση είναι συμβατή με πολλές μορφές εγγράφων, έχει μικρό μέγεθος και είναι δωρεάν για πάντα. Αποκτήστε την εδώ: https://www.wps.com/email-dl


Ορθή επανάληψη πρόσκλησης 17ης συνεδρίασης Δήμου Γαύδου Αρ. Πρωτ. 577

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 26-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 577

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ  Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 30η  του μηνός Νοεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου για το έτος 2018 » όπως συντάχθηκε με την από 6/11/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασία συλλογής – μεταφοράς αδρανών» όπως συντάχθηκε με τις  από 19, 23 & 26/11/2018 βεβαιώσεις της επιτροπής παραλαβής του Δήμου.
 3. Δεύτερη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Γαύδου.
 4. Παραχώρηση του οδοντριατρικου εξοπλισμού στην ΔΥΠΕ Κρήτης.
 5. Τροποποίηση ΟΠΔ.

εισήγηση 2η αναμόρφωση 2018 (1)

ΟΠΔ 2018

οδοντιατρικός εξοπλισμός

Εισήγηση ΠΟΥ για αναμόρφωση ΟΠΔ 2018

Εισηγηση 17-2018 (1)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία