Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 2η 3η 4η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 35/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:10π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφαση ΟΕ 65_2017_ΑΔΑ

Αποφαση ΟΕ 2_2018

Απόφαση ΟΕ 1_2018

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Έγκριση απόφασης 65/2017 της Οικονομικής επιτροπής με θέμα «έγκριση τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2017.»
 2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2018 σύμφωνα με την 1/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
 3. Έγκριση δημοτικών τελών 2018 σύμφωνα με την 2/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
 4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης οριστικής παραλαβής του έργου αναβάθμιση και επέκταση δικτύου άρδευσης.
 5. Επανασυζήτηση αιτήματος Τσακίρογλου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ   Κατράκη Μαρία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 36/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφαση ΟΕ 64_2017_ΑΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Έγκριση απολογισμού 2016 μετά από την 64/2017 οικονομικής επιτροπής.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 37/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Προϋπολογισμός ΟΤΑ 2018

εισηγητική έκθεση εσόδων 2018 (1)

εισηγητική έκθεση δαπανών 2018 (1)

3 οε

Στοχοθεσία 2018

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού & ΟΠΔ 2018 μετά από την 03/2017 οικονομικής επιτροπής.    

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

Εισηγήσεις του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με κάποιες διορθώσεις στους παρακάτω κωδικούς στις Δαπάνες

εισηγήσεις του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με κάποιες διορθώσεις στους παρακάτω κωδικούς στις Δαπάνες
00-8231.001
10-6142,001
10-6234,001
10-6641,001
10-6643,001
20-6277,001
30-6261,001
30-6277,003
30-7311,004

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη 1η /2018 συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 24/01/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 26

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

                        

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη 1η /2018 συνεδρίαση .

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 28/01/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση για σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γαύδου 2018
 2. Συζήτηση για καθορισμό Δημοτικών τελών Δήμου Γαύδου 2018
 3. Σύνταξη προϋπολογισμού και στοχοθεσίας ΟΠΔ Δήμου Γαύδου έτους 2018

Εισηγηση Προυπολιγισμού και ΟΠΔ 2018

Εισήγηση Τεχνικού προγράμματος Δ.Γαύδου 2018

εισηγητική έκθεση δαπανών 2018

εισηγητική έκθεση εσόδων 2018

ΟΠΔ 2018

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικού

 

 

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για την 1η συνεδρίαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 03-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 02/03-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΚ -ΤΕΙ

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Λιθεπένδυση τοιχίων>>
 2. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβριοπλατείες – δεξαμενές >>
 3. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Αποκατάσταση τομής Κόνσολας – Αι Γιάννης Δήμου Γαύδου>>
 4. Αίτηση Δημοτικού συμβούλου Τσακίρογλου Ελένης για δίμηνη άδεια από τις συνεδριάσεις του Δήμου.
 5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού καθώς και ορισμός ενός ατόμου υπεύθυνου και ενός αναπληρωτή για την υλοποίηση του.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

 

 

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 03-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 02/03-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εισηγήσεις 1o ΔΣ 2018

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Λιθεπένδυση τοιχίων>>
 2. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβριοπλατείες – δεξαμενές >>
 3. Παράταση της σύμβασης με θέμα << Αποκατάσταση τομής Κόνσολας – Αι Γιάννης Δήμου Γαύδου>>
 4. Αίτηση Δημοτικού συμβούλου Τσακίρογλου Ελένης για δίμηνη άδεια από τις συνεδριάσεις του Δήμου.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία