Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης 8ης & 9ης συνεδρίασης 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 167

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 17η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Δήμου Γαύδου ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 28/09/2018 που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστοδουλάκη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
 2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας συντήρησης φωτοβολταικού φάρου – αντικεραυνική προστασία που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης και προμήθειας επιφανειακού αγωγού άρδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 4. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το 2019.
 5. Ορισμός μέλους από το Δημοτικό συμβούλιο τριμελής επιτροπής καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων (άρθρο18ν2119 1993)για τα έτη 2017 και 2018.
 6. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2017.
 7. Ανασύνταξη ονομαστικού καταλόγου των αρρένων του Δήμου που γεννήθηκαν μέσα στο έτος 2017(σε 4 αντίτυπα ) και διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΑΓΩΓΟΣ (1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 2η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΦΑΡΟΥ Αποφαση ΟΕ 1_2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΒ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 166

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την17 η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

 1. Προυπολογισμός του Δήμου Γαύδου για το 2019 και Ο.Π.Δ.

 

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εσόδων 2019 (1)_1 ΟΠΔ 2019 Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εξόδων 2019 (1)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

 

 

 

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης 9ης συνεδρίασης  Αρ. Πρωτ. 167

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 167

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 16η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:10μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Δήμου Γαύδου ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 28/09/2018 που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστοδουλάκη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
 2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας συντήρησης φωτοβολταικού φάρου – αντικεραυνική προστασία που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης και προμήθειας επιφανειακού αγωγού άρδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 4. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το 2019.
 5. Ορισμός μέλους από το Δημοτικό συμβούλιο τριμελής επιτροπής καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων (άρθρο18ν2119 1993)για τα έτη 2017 και 2018.
 6. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2017.
 7. Ανασύνταξη ονομαστικού καταλόγου των αρρένων του Δήμου που γεννήθηκαν μέσα στο έτος 2017(σε 4 αντίτυπα ) και διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 167

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 167

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 16η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:10μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Δήμου Γαύδου ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα της 28/09/2018 που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστοδουλάκη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
 2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας συντήρησης φωτοβολταικού φάρου – αντικεραυνική προστασία που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας τοποθέτησης και προμήθειας επιφανειακού αγωγού άρδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Μανουσάκη Στυλιανό Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ.
 4. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το 2019.
 5. Ορισμός μέλους από το Δημοτικό συμβούλιο τριμελής επιτροπής καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων (άρθρο18ν2119 1993)για τα έτη 2017 και 2018.
 6. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2017.
 7. Καταρτισμός του ονομαστικού καταλόγου αρρένων έτους 2018.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΑΓΩΓΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΒ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΦΑΡΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_αποκατασταση δρομων 2η

τιμ δα κρητικη ενερ φορολ ασφαλιστικη ενημερ 2019 (1)

Αποφαση ΟΕ 1_2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)

Τιμολόγιο συντήρησης ΦΒ Φάρου

Τιμολόγιο αγωγού άρδευσης

ΤΙΜ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 05 03 2019

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου  Αρ. Πρωτ. 166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 166

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την16 η  του μηνός Μαρτίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00μ.μ. (μετά την άφιξη του πλοίου)  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

 1. Προυπολογισμός του Δήμου Γαύδου για το 2019 και Ο.Π.Δ.

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εσόδων 2019 (1)_1

ΟΠΔ 2019

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εξόδων 2019 (1)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 /2019

6ΑΝΛΟΡ1Θ-4Φ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχυδρομική Δ/νση : Χρυσοπηγή
Χανίων
Πληροφορίες : Μαρ. Φρουδάκη
Τηλέφωνο : 28210 – 84206
mail: m.froudaki&apdkritis.gov.gr
Χανιά 7 -3-2019
Αριθμ. Πρωτ. :2340
Προς : Αποδέκτες του Πίνακα
Διανομής.
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 /2019
Η Δ/ντρια Δασών Χανίων έχοντας υπ’ όψη :
1) Το υπ’αριθμ 136/10 Π.Δ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
2) Την υπ’αριθμ 373/27-1-2011 (ΦΕΚ τ.Β 459/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 66 και 177 του Ν Δ 86/69 περί Δασικού Κωδικα
4) Την υπ’ αριθμ 179393/3128/18-12-2013 εγκυκλίου διαταγή του ΥΠ.ΚΑ – Ειδική
Γραμματεία Δασών «ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα».
5) Την ανάγκη ρύθμισης των υπό του άρθρου 177 ΝΔ 86/69 Δασικός Κωδικας
προβλεπομένων υλοτομιών για την διασφάλιση της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης
του δάσους αλλά και την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων των
τοπικών κοινοτήτων σε καυσόξυλα .
6) Την ανάγκη προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων από λαθροϋλοτομίες και
υποβάθμιση λόγω υπερβολικής ξύλευσης.
7) Τις ανάγκες σε καυσόξυλα, των μονίμων κάτοικων της νήσου Γαύδου του Δήμου
Γαύδου , καθώς και την ανάγκη έλεγχου της διακίνησης και μόνιμης προέλευσης των προϊόντων
αυτών .
8) Το γεγονός ότι υπάρχουν ξερά κατακείμενα δέντρα από φυσικά αίτια ,θεομηνίες, ή
πυρκαγιές σε δάση και δασικές εκτάσεις και υπάρχει ανάγκη και σκοπιμότητα να προστατευτούν
τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής από λαθροϋλοτομίες, ασθένειες, καταπτώσεις και
πυρκαγιές με την απομάκρυνση των ξερών και κατακείμενων δέντρων κ.λ.π
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση των περιοχών αρμοδιότητας Δασονομείου Κισσάμου
ειδικότερα του Δήμου Γαύδου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων μόνο σε
καυσόξυλα .
Επιτρέπεται στους κατοίκους νήσου Γαύδου Δήμου Γαύδου να συλλέγουν από τα
δημόσια δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και
δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικά με ένα εκ των νομίμων τρόπων του άρθρου 10 του Ν
3208/2003, ξερά, προσβεβλημένα από ασθένειες, κατακείμενα και καμμένα δέντρα στις
παρυφές των αγροτοδασικών δρόμων και μέχρι βάθους 50 μέτρων , εκριζωμένα από φυσικά
αίτια δασικά δένδρα, ξερά ή στρεβλά ιστάμενα δένδρα επικίνδυνα πιθανής πτώσης τους.
Απαγορεύεται η υλοτομία ή εκρίζωση υγειών δασικών ειδών. Τα υπολείμματα της
υλοτομίας συλλογής θα συγκεντρώνονται κατά θέσεις σε σωρούς για να αποφεύγονται οι
περαιτέρω κίνδυνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς .
Όλα τα ανωτέρω θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με το Δασονομείο Κισσάμου της
Δνσης Δασών Χανίων και τους δασοφύλακες της περιοχής του Δήμου και καθ’ υπόδειξη της
Υπηρεσίας μας και θα εκδίδονται νόμιμα παραστατικά.
Τα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ατομικές ανάγκες των κατοίκων
και δεν επιτρέπεται η διάθεση τους στο εμπόριο ή κατ’αλλο τρόπο.
Η ρυθμιστική αυτή διάταξη ισχύει για το έτος 2019 μετά την νόμιμη δημοσίευσή της και
θα ισχύει μέχρι 31-12-2024.
Η υλοτομία θα γίνεται μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης καθόλο το έτος του
ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρξει έγκριση από την Υπηρεσίας μας, η οποία θα είναι μοναδική
και θα αφορά σε συγκεκριμένο χρόνο , χώρο , είδος και ποσό δασικών προϊόντων.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Δνση Δασών Χανίων, καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων είναι η 31η μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 μετά από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσης.
Δράσεις που απαιτούνται με την συνεργασία του Δήμου Γαύδου, και του
Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας ως και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας των ανωτέρω περιοχών, θα σχεδιάζονται από Επιτροπή της οποίας τα μέλη θα
εκπροσωπούν όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και θα εκτελούνται από κοινού.
Οι παραβάτες τις παρούσας και εκείνοι κατ’ έντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής Νομοθεσίας (άρθρο 268, 271 ΝΔ 86/69 ως
αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 4138/2013) .
Οι παραπάνω διατάξεις εκτός της ποινικής δίωξης περιλαμβάνουν σύλληψη και
προσαγωγή κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατάσχεση του οχήματος με το οποίο
διενεργείται η μεταφορά και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας,
κατάσχεση του διπλώματος οδήγησης και επιβολή διοικητικού προστίμου ίσου με το
πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπόμενης από τον πινάκα διατίμησης δασικών προϊόντων
Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής , της Αστυνομίας, και ως και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η
1) Δνση Συντονισμού και Επιθ/σης Δασών Κρήτης Δ/ντρια Δασών Χανίων
Ηράκλειο (Δασ. Φυτώριο Φοινικιάς ) Τ.Κ. 71410
2) Α΄ Κυνηγετικός Σύλλογος Ν. Χανίων
για κοινοποίηση στους Κ.Σ. Κισσάμου και Σελίνου
οδός Καραϊσκάκη 75 Τ.Κ. 73100 Πολύμνια Σκλαβάκη
3) Δήμο Κανδάνου-Σελίνου- Παλαιοχώρα Τ.Κ. 73001
για δημοσίευση και αποστολή Αποδεικτικού ανάρτησης Δασολόγος
4) Δήμο Κισσάμου-Κίσσαμος Τ.Κ. 73400
για δημοσίευση και αποστολή Αποδεικτικού ανάρτησης
5) Αστυνομική Δ/νση Χανιών-ΧΑΝΙΑ
Αστυνομικό Μέγαρο Λεωφ. Ηρακλείου 23 Τ.Κ. 7310
για κοινοποίησή της στα Α.Τ. Δήμων Κισσάμου και Κανδάνου Σελίνου
και Αστ. Σταθμό Γαύδου.